Духовност

ШТО Е ТРЕТО ОК, И ШТО ПРАВИ?

Повеќето луѓе обично се запознаени со она што се нарекува „трето око“. Но, многу луѓе не знаат точно како функционира третото око или луѓето се скептични

Облечен прстен на индекс прст ФЕНГ ШУИ

Носење прстен на фенг шуи со показалец. Вашите прсти се продолжение на сопствената енергија, неговата функција е многу слична со онаа на косата, бидејќи тие дејствуваат како енергетски антени.

СВЕЕ ПЛАМ ДУХОВНИ ЗНАЧИ

Свеќа пламен духовни значења и толкување. Значење на свеќи и нивниот пламен. Додека горат, свеќите зборуваат и свој јазик, што можете да го научите